Τιμοκατάλογος – Price list

Τιμοκατάλογος

Price list

ΚΟΥΡΕΜΑ – ΧΤΕΝΙΣΜΑ
 • Κούρεμα Γυναικείο €13
 • Κούρεμα Ανδρικό €12
 • Περιποίηση Γενειάδας €5
 • Κούρεμα Παιδικό €8
 • Καθαρισμός ψαλίδας με μηχανή από €20
 • Φορμάρισμα €8
 • Χτένισμα €13
 • Χτένισμα Μασιά από €20
 • Χτένισμα Βραδινό από €25
 • Χτένισμα Νυφικό από €200
HAIRCUT – HAIRSTYLE
 • Women’s Haircut €13
 • Men’s Haircut €12
 • Beard Care €5
 • Children’s Haircut €8
 • Split ends hair trimmer from €20
 • Forming €8
 • Hairstyle €13
 • Hairstyle iron from €20
 • Formal  Hairstyle €25
 • Bridal Hairstyle from  €200
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 • Θεραπεία κερατίνης Vegan από €150
 • Θεραπεία κερατίνης από €120
 • Θεραπεία olaplex €30
 • Θεραπεία Every Green €15
 • Θεραπεία metal detox της loreal €15
 • Θεραπεία  ICON Από €15
 • Θεραπεία Malibu από €15
 • Θεραπεία αναδόμησης από €10
 • Θεραπεία ενυδάτωσης από €15
 • Προσθήκη Ana+ σε τεχνική  + €15
 • Προσθήκη olaplex σε τεχνική €15
 • Μάσκα θρέψης €5
 • Σταθεροποίηση χρώματος από €5
 • Λούσιμο Στέγνωμα €5
 • Λούσιμο  €3
TREATMENTS
 • Vegan keratin treatment from €150
 • Keratin treatment from €120
 • Olaplex treatment €30
 • Treatment Every Green €15
 • Metal detox treatment €15
 • Treatment ICON from €15
 • Treatment Malibu from €15
 • Reconstruction treatment from €10
 • Hydration treatment from €15
 • Add Ana+ ιn technique + €15
 • Add olaplex in technique + €15
 • Nutrition mask €5
 • Color lock serum from €5
 • Washing – Drying €5
 • Shampoo €3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 • Balayage από €90
 • Balayage 3D από €120
 • Reverse Balayage από €100
 • Balayage air touch από €100
 • Foilayage από €80
 • Highlights 1/2 €30
 • Highlights από €60
 • Αποχρωματισμός από €50
 • Αποχρωματισμός στο δέρμα από €40
 • Color REnew Από €60
 • Διαφάνειες 1/2 από €40
 • Διαφάνειες από €70
 • Φλασάκια €15
 • Περμανάντ από €50
 • Ανδρική Περμανάντ Από €40
 • Χτένισμα διαρκείας από €50
 • Καμουφλάζ Γκρίζων Μαλλιών €7

TECHNIQUES

 • Balayage from €90
 • Balayage 3D from €120
 • Reverse Balayage from €100
 • Balayage air touch from €100
 • Foilayage from €80
 • Highlights 1/2 €30
 • Highlights from €60
 • Discoloration from €50
 • Root Discoloration from €40
 • Color REnew from €60
 • Slides ½ from €40
 • Slides from €70
 • Accent foils from €15
 • Perms from €50
 • Permanant men €40
 • Lasting styling from €50
 •  Grey hair camouflage €7
ΒΑΦΕΙΟ
 • Βαφή ρίζα €20
 • Βαφή ρίζα ξανθιστική από €22
 • Βαφή ρίζα – άκρη από €30
 • Βαφή ρίζα χωρίς αμμωνία από €22
 • Ανδρική Βαφή €7
 • Fashion Color από €20
 • Στάρωμα από €30
 • Ρεφλέ από €15

PAINT

 • Dye root €20
 • Dye root blonde from €22
 • Dye root  edge from €30
 • Dye ammonia free from €22
 • Fashion color from €20
 • Color direct from €30
 • Hair gloss from €15
 • Gray blending from €5
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
 • Tapes 2τμχ από €25
 • Extension το τεμάχιο από €3
 • Μακιγιάζ €25 – €50
 • Νυφικό μακιγιάζ €150
 • Σχήμα φρυδιών με κλωστή €6
 • Σχήμα φρυδιών €5
 • Καθαρισμός φρυδιών €3
 • Καθαρισμός παριές / μουστάκι (κερί) €4
 • Καθαρισμός παριές / μουστάκι (κλωστή) €6

AESTHETICS

 • Tapes 2pcs from €25
 • Extensions the piece €3
 • Makeup €25-€50
 • Bridal makeup €150
 • Eyebrow shape with thread €6
 • Eyebrow shape €5
 • Eyebrow cleaning €3
 • Mustache (wax) €4
 • Mustache(thread) from €6